© 2007 - 2021 tourist-informator.info. all rights reserved
KERESÉS bővített keresés Foglalás
uncover map ▼

Miercurea Ciuc (Csíkszereda)
Ajánlott objektum


 
+ utazástervezőbe
szálláshelyek
gasztronómia
szolgáltatások
látnivalók
események

Általános információk - Miercurea Ciuc (Csíkszereda)

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK HARGITA MEGYÉRŐL
 
Hargita megye rövid története
A Háromszék - Csík - Udvarhely - Gyergyó vidékére a források szerint a XIII. században telepítik be a székelyeket, hogy a keleti határt védjék.
A XVI. században, a független fejedelemség kialakulásának korszakában, sor kerül a székelység lázadásaira János Zsigmond, Báthori István és Báthori Zsigmond ellen. A XVII.
 
századi fejedelmek még biztosították a székely szabadságjogok tiszteletben tartását, de Erdély 1690-től a Habsburgok kezébe kerül és a székelyeknek az új helyzethez kell alkalmazkodniuk.
 
1764- ben sor kerül a határőrezredek szervezése ellen kirobbant felkelés vérbefolytására Madéfalván, ez a Siculicidium. Szörnyű pusztításokat végez tájainkon az  1601 - 1602-es
háborúk, és a keletről betörő tatárhad 1657 – 1661 között és 1694-ben. A székelység kivette részét, úgy a II. Rákóczi Ferencz szabadságharcából mint az 1848 - 1949-es forradalomból
és szabadságharcból.
A kiegyezés után, mikor Erdély visszatért a magyar közigazgatás keretei közé, megszűntek a székek és kialakult a két megye, Udvarhely és Csík megye.
Az első világháború áldozatai, valamint a menekülésből vissza nem tért emberek miatt jelentősen csökkent a lakók száma. Erdély Romániával való egyesülése után az itteni lakosság megpróbált beilleszkedni az új életfeltételekbe.
                                     
Földrajzi elhelyezkedés
Románia központi részén helyezkedik el, a Keleti Kárpátok középső hegyvonulatánál, az Erdélyi Fennsík keleti részén.
 
Szomszédai
Északon: Suceava megye, keleten: Neamţ és Bákó megye, délen: Kovászna és Brassó megye, nyugaton: Maros megye.
 
Terület
6.639  négyzetkilométer
 
Lakosság
345.000 lakos.
 
Városok
Csíkszereda a Csíki-medencében, az Olt folyó bal partján alakult ki. Csíksomlyót, Csíktaplocát és Csíkzsögödöt csak a XX. században kebelezte be a város. Más városok: Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Székelykeresztúr, Tusnádfürdő, Maroshévíz, Borszék, Balánbánya, Szentegyháza.
 
Domborzat
A legjellemzőbbek domborzati forma a hegység: Gyergyói Havasok – 1.545 m, Hagymás hegység – 1.793 m, Csíki Havasok – 1.490 m, Besztercei Havasok, nyugaton a Kelemen Havasok (a Kelemen-forrás-tető csúccsal: 2.031 m), középen a Görgényi Havasok – 1.777 m, a Harghita hegység (keleten), dombok (az Erdélyi szubkárpátok és a Küküllői dombvidék részei), hegyközi medencék (Gyergyó, Csík, Bélbor, Borszék).
 
Éghajlat
Éghajlata változatos, a hegyközti medencék éghajlatát a hideg, fagyos, hosszantartó telek jellemzik és a viszonylag meleg nyarak. A fagyos napok száma egy évben körülbelül 160, az alsó területeken. Itt találkozhatunk nagyon késői fagyokkal (akár júniusban) és kora-őszi fagyokkal (szeptemberben) is. A januári átlaghőmérséklet -4 - -10 C között van, míg a júliusi 5 -18 C között.
 
Vízhálózat
Folyóvizeit nyugaton a Maros, a Nagyküküllő és a Kisküküllő, délen az Olt, keleten a Beszterce és a Tatros alkotják. Találunk itt ásványi eredetű, gyógyhatású forrásokat is (Borszék, Tusnád) valamint itt található a vulkanikus eredetű Szent-Anna tó, a parajdi sós tavak, vagy a Gyilkostó néven ismert természetes gát
TURISZTIKAI  LÁTVÁNYOSSÁGOK
 
Hegységek:
A Nagyhagymás hegység központi helyet foglal a Keleti Kárpátok hegyvonulatában és elsőrendü turisztikai látványosság.
A Csíki hegységet, amely az Olt folyó forrása és a Kászon folyó közt húzódik és amelyet számos folyó szel át, közepes nagyságú csúcsok jellemzik..
A Hargita hegység.
 
Barlangok:
Az Almási barlang: a Vargyas völgyében található, a Keleti Kárpátok leghosszabb barlangja.
A Súgó barlang Vaslábról közelíthető meg és három, egymás felett található bejárata van.
Más barlangok: a Jég - és Medve-barlangok, Borszék mellett.
                                     
Szorosok:
Békási szoros                                    
Békás folyó által kialakított híres szoros, a Békási szoros (3 km-re a Gyilkostótól), 8 km hosszúságban húzódik a folyó mentén. Az úton haladva egy kiváló és ritka szépségű látványban lehet részünk. Helyenként „kövek”-nek nevezett meredek sziklafalakat találunk: „Oltárkő”, „Egyeskő” és „Kis-szurdok-kő”. A központi rész, amelyet sokatmondóan a „Pokol torkának” neveznek, kanyonhoz hasonló.
A szoros területe természeti rezervátumnak van nyilvánítva.
                                     
Tavak:
A Gyilkostó (30 km-re Gyergyótól és 30 km-re Békás várostól) a legnagyobb természetes gát Romániában. 1837-ben keletkezett, a Gyilkos hegység észak-keleti oldalán történt földcsúszamlás által. A tó körüli terület természetvédelmi rezervátum.
                                     
A Szent Anna tó (17 km-re Bükkszádtól) a Hargita hegységhez tartozó Nagycsomád hegyen, 950 m magasságban található. Az egyetlen olyan tó Közép-Európában, amely egy vulkáni kráterében helyezkedik el. A tó a legfontosabb turisztikai látványosság azon sok ezer turista számára, akik az Olt felső folyásánál elhelyezkedő üdülőhelyekre érkeznek.
 
Rezervátumok és természeti monumentumok:
 
A Középvölgyi Láp, az Olt mentén helyezkedik el, Újtusnádtól délre. Ez a világ legdélebbi pontja, ahol megterem a törpe nyír.
A Szentkirályi Láp folyamatosan meleg vízzel ellátott láp.
 
Más rezervátumok és természeti monumentumok: a tusnádi Benes rétláp, a vaslábi Fenék rétláp, a parajdi Sóháta, a korondi Csigadomb.
 
Történelmi műemlékek:
 
A csíkszeredai Mikó-vár egy régebbi erődítmény alapjára, Mikó Ferencz királyi tanácsos parancsára épült 1621-ben, később újra lett építve. Jelenleg a megye Népművészeti múzeumaként működik.
Más történelmi várak: a maroshévízi „Sangidava” dák vár, a székelyudvarhelyi római várromok, a lázárfalvi Lázár kastély, a Középkori vár Székelyudvarhelyen, a Falusi vár Karcfalván, a gyergyói Both várromok.
 
Vallási eredetű építmények:
A Csíkszeredában található somlyói barokk templom 1804-ben épült, a Hunyadi János által 1442-ben épített Ferences kolostor helyére. Itt található Erdély egyik legnagyobb orgonaberendezése.
 
A menasági római katolikus templom a XVI. században épült gótikus stílusban és értékes, 1655-ből származó belső falfestményekkel rendelkezik.
                                     
A delnei templom, amely a XVI. században épült reneszánsz stílusban, az egyetlen olyan templom a környéken, amely külső falfestményekkel rendelkezik.
 
Más vallási eredetű építmények: a Székelykeresztúri unitáriánus templom (XI. század), a Felsőboldogfalvi templom (XII. – XIII. század), a Mindszenti templom (XIII. század), a Karcfalvi római katolikus erődítmény templom, a Gyergyói római katolikus templom, a Szentimrei „Szent Margit” kápolna (XV.század).
 
Más turisztikai látványosságok:
Agyagfalva                                    
Agyagfalva neve szorosan összefonódik az 1506. évi székely nemzetgyűlés és az 1848-as agyagfalvi gyűlés eseményeivel. Ezek emléke örökre fennmarad a székelység történetében.
                                     
Énlaka                                    
Az egykori Udvarhelyszék, a mai Hargita megye egyik legérdekesebb települése. Számos építészeti- és művelődéstörténeti értéket tud fölmutatni. Haladó hagyományai ma is elevenen élnek a helybeliek tudatában.
                                     
Farkaslaka                                  
Farkaslaka a Felső-Nyikómente legjelentősebb községe. Farkaslaka és Tamási Áron - a falu és az író - eggyé nőtt a hely és a környékbeliek tudatában. Tamási sírját és az emlékművet naponta felkeresik, a Tamási-emlékház (szülőház) főleg a nyári idényben látogatott.
                                     
Homoródfürdő                                    
A fürdőtelep a Nagy-Homoród és a Fürdő-patak völgyében fekszik, 740-760 magasságban, 18 km-re Székelyudvarhelytől. Régen hegyaljai kis település, helyi érdekű szénsavas meleg-hidegvizes szénsavas fürdővel, ma országos jelentőségű ifjúsági üdülőtelep, bővizű borvízforrásokkal.
                                     
Ivó                                  
Az Ivó-patak völgyében, a Központi-Hargita nyugati előterében, 750-800 m magasságban fekszik. A völgyi tanyát a zeteváraljai eltérőtől a Madarasi-Hargitára vezető erdőkitermelő út mentén közelíthetjük meg (8 km). 
 
Korond                                  
Hargita megye nagyközsége, Sóvidék egyik leghíresebb települése. Korond a népi fazekasság egyik erdélyi központja. Teleki József írta Korondról, hogy "Minden ember itt vagy fazakas, vagy sendelly csináló". Volt aragonitbányája (ma természetvédelmi terület) és híres borvízfürdője (ma az árcsói kerámiavásár színhelye).
 
                                     
Parajd                                  
Parajd a Székely-Sóvidék természetes központja, a Kárpát-medence egyik legfontosabb sóbányahelye. Parajd sóhegye a vidék lakosságának "kenyere". A falu fejlődése a sóaknákhoz kötődik.
                                     
Szejkefürdő
Szejkefürdő Székelyudvarhely szabadidő-központja és üdülőtelepe. Neve szorosan összefonódik Orbán Balázs nevével, akit ide temettek el. 
                                     
Tolvajos – Tető                                    
A 13A műúton Székelyudvarhelytől 36 km, míg Csíkszeredától 16 km-re terül el. 1567-ben a Tolvajos-tetőn a gyergyóalfalvi István pap vezetésével pünkösd szombatján verték szét a székelyek János Zsigmond seregét, és védték meg katolikus egyházukat a Csíki- és Gyergyói medencében.
                                     
Csíksomlyó                                  
Csíksomlyó a hit és a kultúra központja volt és maradt a Szűzanya oltalmazó szeretetében. Ma is élő mitológia. A pünkösdi búcsú Erdély hittételének hatalmas népünnepélye.
                                     
Csíkzsögöd                                    
Csíkzsögöd vagy Zsögöd ma Csíkszereda déli tartozéktelepülése, külvárosa. Zsögödfürdővel együtt 1930-ban egyesült Csíkszeredával. Neve szorosan összefügg Nagy Imre (1893-1976), a híres székely festőművész munkásságával, akinek nevét Zsögöd főutcája is viseli.
 
                                     
Hargitafürdő                                  
Ma Csíkszeredához tartozó település, a csíkiak kedvenc síparadicsoma. Hegyvidéki jellegű, helyi érdekű fürdő- és üdülőhely. Hargitafürdő neve a kaolin-kitermeléshez, a változatos összetételű borvízforrásokhoz, a mofettához, valamint a téli sportlehetőségek bő választékához kapcsolódik.
 
                                     
Tusnád                                    
Alcsík egyik jelentős faluja, az "Élőgödörben", a Tusnád- vagy Veres-patak árkában, 672 m magasságban. Nagytusnád néven is ismeretes. Az ország legnagyobb burgonyavetőmag-termelő községe.
                                     
Marosfő                                    
Marosfő a Nagyhagymás (1793 m) déli előterében, a Fekete-Rez (1538 m) lábánál fekvő hegyvidéki település, üdülőfalu, amely a közelben eredő Maros forrásról kapta a nevét.
what's nearby
Keresés a vonzáskörzetben
  • szálláshelyek
  • gasztronómia
  • szolgáltatások
  • látnivalók
  • események

UTAZÓK VÉLEMÉNYE

Itt volt: 0 Te voltál már itt?
Szeretne visszatérni ide: 0 Szeretnél visszatérni ide?
Szeretne eljutni ide: 0 Szeretnél eljutni ide?
A hely tetszik: 0 Neked tetszik ez a hely?
NEGATíV VÉLEMÉNYEK (0) POZITíV VÉLEMÉNYEK (0) TURISTÁK KÉPEI
Nincsenek hozzászólások.

Légy te az első aki megosztja véleményét másokkal.
Erre az objektumra még nem szavazott senki. Légy te az első
Szavazásod: -
Vélemények cseréje segíti a helyes döntéshozást. Véleményezd te is
Új vélemény + fotók hozzáadása
Új hozzászólás írásához regisztráció szükséges. Ha korábban regisztráltál már oldalunkon, akkor lépjél be, ha nem, akkor pár perc alatt regisztrálhatod magad.
lorem ipsum

loading ...